Termeni și aspecte generale. Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor personale. Condiții de utilizare

Ultima actualizare a prezentului document: 11.07.2019


Termeni și aspecte generale

Bine ați venit pe site-ul deținut de Premier Management s.r.l.

(În continuare când facem referire la ”S.C. Premier Management s.r.l” vom utiliza, după caz, simbolul ”PM” și, în funcție de situație, vom face trimire la ”S.C. Premier Management s.r.l” prin referința la ”noi”, ”al nostru”, ”a noastră”.)

Domeniile ”premier-management.ro” și ”conducerefirma.ro” și site-urile asociate sunt administrate de S.C. Premier Management S.R.L. cu sediul în București, str. Cristea Mateescu nr.2, sect.2, RC: J40/6293/2003, CUI: RO15425786.

Citiți, vă rugăm, cu atenție prezentul document, ”Termenii și aspecte generale", ”Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor personale”. "Condiții de utilizare" - accesarea site-urilor www.premier-management.ro și www.conducerefirma.ro prespune acceptul dumneavoastră cu privire la condițiile, la toate elementele menționate în continuare.

In calitate de proprietar al site-urilor www.premier-management.ro și www.conducerefirma.ro PM. își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment conținutul site-urilor, precum și ”Termenii și condițiile de utilizare”, ”Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor personale”. Ca urmare, vă rugam să vizitați periodic această secțiune/ acest document.


Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor personale

S.C. Premier Management S.R.L. respectă cu strictețe confidențialitatea și protecția datelor dvs. cu caracter personal - aceasta este un angajament al S.C. Premier Management S.R.L. Ca urmare, acordăm o atentie deosebită pentru a asigura prelucrarea datelor dvs. personale conform legislației privind protecția datelor din România, aliniat la ”Regulamentul (UE) 2016/679” al Parlamentului European și al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul general privind protecția datelor”, numit în prezentul document: "GDPR").).

Politica de confidențialitate și protecție a datelor personale privește datele clienților, ale partenerilor noștrii comerciali, ale reprezentanților acestora, ale altor persoane care ne contactează și/sau vizitează, ale potențialilor angajați, colaboratori ai PM și se aplică atât datelor colectate prin intermediul paginilor site-urilor www.premier-management.ro și www.conducerefirma.ro, cât și datelor cu caracter personal colectate prin e-mail, prin formularele de comunicare din site sau în registrul off-line.

Prezenta Politica de confidentialitate și protecție a datelor personale este aplicată și respectată de PM în calitate de ”Operator de date cu caracter personal”, adică pentru acele situatii cand PM stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Prezenta ”Politică de confidențialitate și protecție a datelor personale” descrie:

informații pe care vi le transmitem transparent și cât mai explicit posibil, pentru a facilă înțelegere a ceea ce vă comunică.


Responsabilitatea prelucrării datelor personale. Contact.

S.C. Premier Management S.R.L., este persoana juridică română cu sediul în Bucuresti, sector. 2, str. Cristea Mateescu nr.2, înregistrată la Registrul Comerțului la nr. J40/6293/2003 și are cod fiscal RO15425786, email: contact@premier-management.ro.

PM controleaza activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale în calitate de ”operator de date”, în sensul ”Regulamentului EU 2016/679” (numit și ”GDPR”), regulament pe care îl puteți găsi la adresa: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

PM este responsabilă de asigurarea îndeplinirii obligațiilor sale de informare a ”persoanelor vizate” aliniat cu - (specificat: art. 13 și art. 14 )- cerințele ”GDPR”.

PM este responsabilă în privința exercitării drepturilor dvs. în calitate de ”persoane vizate”, drepturi pe care vă invităm să le exercitați în acord cu cele menționate în acest document, conform cu legislația privind protecția datelor din România și ”GDPR”.


Responsabilul cu Protectia Datelor

In cadrul PM este desemnat un ”Responsabil cu Protectia Datelor”, care poate fi contactat la adresa de email: contact@premier-management.ro și adresa postala: str. Cristea Mateescu nr.2, bl.35, sc.A, ap.20, sector 2, București.

Puteti să vă exercitați oricare dintre drepturile menționate în prezentul document, aliniat la legislația privind protecția datelor din România și ”Regulament GDPR”, prin trimiterea unui mesaj scris în atenția ”Responsabilul cu Protecția Datelor”.

Vom trata întotdeauna solicitările dvs. cu cea mai mare atenție și vă vom răspunde operativ, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii solicitării.


Scopurile, motivele prelucrării și categoriile de date personale prelucrate

În mod curent, produsele și serviciile PM se adreseaza organizațiilor (persoane juridice, în relații de tip "Business-to-Business").

În anumite situații, când explorați site-ul nostru, sau în alte contexte, dvs. - ca persoana fizică - puteți intra în relații cu PM. În contextul interacțiunii cu PM, dvs., în calitate de persoana fizică, puteți fi subiectul activităților de prelucrare a datelor personale pe care le efectuăm.

Prin urmare, utilizăm datele dvs. personale în cazurile de mai jos:


Furnizarea serviciilor și produselor de către PM

Utilizăm datele dvs. personale relevante pentru a pregăti și a furniza serviciile și produsele PM, pentru a gestiona relația cu clientul pe care îl reprezentați, sau relația cu dvs. pentru o solicitare în nume propriu.

De exemplu, pentru a vă putea răspunde la o solicitare a dvs. ajunsă la noi prin completarea unui formular de pe site-ul www.premier-management.ro este posibil să avem nevoie de date personale relevante pentru situația dumneavoastră, cum sunt spre exemplu: numele, adresa de e-mail, sau numărul de telefon. Folosim aceste date pentru a vă putea, conform situației specifice, răspunde electronic sau/și pentru a vă contacta telefonic pentru eventuale informații suplimentare necesare unui răspuns operativ și aliniat solicitării dvs.. Ne bazăm în acest caz, ca temei al prelucrării datelor personale, pe interesul legitim a PM de a gestiona eficient și eficace relația cu clienții (existenți sau potențiali) pentru a putea furniza produse și servicii conforme cerințelor acestora - de fiecare dată când utilizați site-urile PM (www.premier-management.ro sau/și www.conducerefirmaro) sunteti de acord cu termenii și condițiile menționate în acest document.


Comunicarea cu dvs..

Utilizăm datele de contact pentru a comunica cu dvs. în urma unei solicitări a dvs. și/sau pentru a dezvolta relația comercială a PM cu organizația pe care o reprezentați.

Pentru opri orice comunicare către dvs. referitoare la serviciile și produsele PM puteți oricând să vă retrageți consimțământul. Pentru aceasta trebuie să vă exprimați optiunea de a nu mai primi informări de la PM. Aceasta se realizează prin transmiterea unui e-mail la adresa: contact@premier-management.ro. În emailul pe care-l transmiteți este necesar să precizați minim: numele clientului pe care îl reprezentați și adresa de email unde doriți să nu se mai transmită nicio comunicare din partea PM.

În cazul comunicării cu dvs. , ca temei al prelucrării datelor personale, PM se bazează pe interesul legitim de a furniza servicii și produse și de a gestiona relatia cu clientii proprii în direcția dezvoltării relațiilor comerciale cu aceștia.


Prelucrarea datelor ca obligație impusă de lege

Este posibil să prelucrăm anumite date personale ale dvs. ca urmare a obligațiilor legale derivate din legislația din România. În acest caz, motivele pentru prelucrarea datelor personale derivă din obligatiile legale ale PM.


Categoriile de date prelucrate in contextul relației PM dvs.

Datele personale, furnizate de dvs., de către client sau partener, pot fi: numele, poziția (rolul) în cadrul organizației client, adresa de e-mail, numărul de telefon, date de facturare, date bancare, precum și alte date personale furnizate pentru ca PM să livreze produse și servicii aliniat cerințelor clienților proprii și pentru ca PM să poate dezvolta continuu relațiile comerciale proprii.


Ca utilizator al site-urilor PM

Stite-urile PM - www.premier-management.ro și www.conducerefirma.ro - pot colecta automat informații pe care le depozitează în rapoartele proprii de trafic. Aceste informații, după caz și nelimitativ, constau în: IP-ul dispozitivului de pe care ne vizitati, localizarea generală de unde accesați site-urile, browser-ul utilizat, sistemul de operare al dispozitivului de pe care accesați site-urile, istoricul paginilor accestate.

Informațiile colectate sunt utilizate ca urmare a interesului nostru legitim de a observa în ce măsura paginile web ale site-urilor sunt conforme cu intențiile avute la realizarea acestora (aliniat interesului de a suține menținerea și dezvoltarea relațiilor comerciale), pentru a diagnostica eventuale probleme pe care le au serverele noastre atunci când sunt accesate de pe anumite tipuri de dispozitive, pentru a putea analiza tendințele având ca suport dovezi obiective, pentru a observa modul în care utilizatorii utilizează site-urile în scopul îmbunătățirii experienței acestora atunci când accesează site-urile PM și, astfel, PM să poată oferi produse și servicii aliniate atât cu cerințele cât și cu așteptările partenerilor comerciali.


Informatii pe care le colectăm de la terțe părți

PM poate primii datele dvs. personale de la terțe părti care au dreptul să partajeze cu noi aceste informații. Aceste terțe părți pot fi parteneri comerciali, parteneri în domeniul marketingului, resurselor umane etc.. Terțele părți partajează cu noi datele dvs. deoarece au acceptul explicit al dvs. de a realiza această acțiune. Informațiile primite de la terți sunt sub același regim ca și informațiile primite de la dvs..


Prelucrarea în alte scopuri

Prelucrarea de căre PM a datelor dvs. personale se va realiza doar în limita scopurilor pentru care au fost colectate, doar dacă există un consimțămant, un interes legitim al PM sau un temei legal.


Partajarea datelor dvs. personale catre terti

PM nu vinde datele dvs. personale către nici o alta entitate, persoana fizică sau juridică.

PM poate partaja datele personale cu terțe părti:


Timpul de păstrare a datelor dvs. personale

Durata de păstrare a datelor dvs. personale este limitată la timpul necesar pentru a atinge scopurile pentru care au fost colectate și care au fost aduse la cunoștința dvs..

Dacă sunt precizări exprese în legislația română referitoare la păstrarea anumitor date personale, PM le va păstra în limitele stabilite în legislație.

PM poate păstra datele dvs. personale pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță.

Anual revizuim necesitatea păstrării datelor dvs personale și decidem menținerea doar a acelora care continuă să aibă un scop valid.

PM șterge datele dvs. personale:


Drepturile dvs. referitoare la datele dvs. personale

În calitate de "persoane vizate" (protejate), aliniat GDPR și conform legislației specifice, va asigurăm toate drepturile referitoare la datele dvs. personale, cum sunt (nelimitativ):

PM asigură toate condițiile pentru a permite exercitarea drepturilor în condițiile legislatiei aplicabile.

Puteți să vă exercitați oricare dintre drepturile dvs. referitoare la prelucrarea datelor personale prin trimiterea unui mesaj scris în atentia ”Responsabilului cu Protectia Datelor” la adresa de email: contact@premier-management.ro, sau la adresa postala: str. Cristea Mateescu nr.2, bl.35, sc.A, ap.20, sect.2, București. Vă vom răspunde operativ, în cel mai scurt timp posibil - dar nu mai târziu de 30 de zile de la data primirii solicitării.

În situații relevante pentru dvs., puteți depune plângeri legate de protecția datelor dvs. personale la ”Autoritatea Naționala de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal” care are site-ul: www.dataprotection.ro


Actualizarea "Politicii de confidențialitate și de prelucrare a datelor personale"

Prezenta politică este în vigoare de la data precizată ca “ultima actualizare”, după cum este precizat la începutul prezentului document.

În aducerea unor modificări ale prezentei politici nu se va aduce nico atingere drepturilor dvs. menționate în prezentul document și aliniat legislației specifice în vigoare. În limitele cerințelor legale, în situația excepțională în care intervenția asupra politicii ar putea avea un impact relevant asupra drepturilor dvs. referitoare la protecția datelor personale, PM își asumă să vă aducă la cunoștință acest fapt și să vă solicite acordul, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

Modificările la politică vor fi prezentate în această pagină web, iar în cazul în care acestea sunt relevante, le vom evidenția printr-un caracter diferit . În plus, toate versiunile acestei politici sunt păstrate în arhiva PM pentru consultare.

Actualizările politicii intră în vigoare la data publicarii lor pe site-urile PM: www.conducerefirma.ro și www.premier-management.ro.

Pentru orice întrebări referitoare la prezenta politică, la prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați print-un email la adresa: contact@premier-management.ro.


Condiții de utilizare a site-urilor PM

Site-urile www.premier-management.ro și www.conducerefirma.ro împreună cu toate paginile web conținute, informațiile conținute în acestea, sunt furnizate ca atare fără existența unei declarații de garanție sau de aprobare.

Utilizatorul utilizează site-urile pe propria sa răspundere, PM fiind exonerat de eventuale daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea site-urilor, precum și de utilizarea informațiilor de pe site.

PM nu garanteaza ca site-urile, serverele pe care este găzduit sau e-mail-urile trimise având ca suport domeniile web al PM, nu contin viruși sau alte elemente informatice cu caracter potențial dăunător.

Nu garantăm ca utilizarea site-urilor va fi neîntreruptă sau fără erori. Prin derogare de la orice prevedere menționată în prezentul document, în măsură maximă admisă de lege, PM nu este responsabilă pentru funcționarea sau disponibilitatea site-urilor, indiferent de motivele sau factorii care au condus la întreruperea acestora.

Nu oferim nicio garanție în ceea ce privește compatibilitatea dintre site-uri (referitor la funcționare, etc.) și dispozitivul electronic utilizat de cel care accesează site-urile (calculator personal sau alt dispozitiv electronic), între site-uri și software-ul existent pe dispozitivul electonic al utilizatorului.

Accesarea www.conducerefirma.ro și www.premier-management.ro se face exclusiv prin voința dvs.. PM nu se face răspunzător de eventualele erori sau omisiuni ce pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor sau a informatiilor de pe site-uri. Nu acordăm niciun fel de garanție referitoare la conținutul și utilizarea site-urilor.

PM iși rezervă dreptul de a modifica în orice moment datele de pe site-uri după cum apreciază ca adecvat, shimbări/ adăugiri care vor urmării consolidarea relațiilor comerciale ale PM.

PM nu declară, nu garantează, nu aprobă și nu iși asumă niciun fel de responsabilitate în ceea ce privește site-urile externe care conțin link-uri către site-urile PM. De asemenea, niciun site extern pe care-l vizitați ca urmare a accesarii unui link inclus pe site-urile www.conducerefirma.ro sau www.premier-management.ro nu se afla sub verificarea și controlul PM, iar vizitarea site-ului extern se face exclusiv pe răspunderea dvs..

Toate cererile primite de PM prin diverse formulare conținte în site-uri, oferte speciale rezultate, anumite condiționari la descărcarea unor documente din site-uri presupun prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu ”Politica de confidențialitate și prelucrare a datelor cu caracter personal” menționată în prezentul document.

Prin completarea fomularelor, prin transmiterea solicitărilor, prin descărcarea documentelor care condiționează transmiterea unor informații cu caracter personal, sunteți de acord și vă asumați toate elementele prezentate în acest document.


Dreptul de autor

Conținutul site-urilor www.conducerefirma.ro și www.premier-management.ro, paginile de web componente, diversele texte, simboluri, imagini, video-uri, elemente grafice etc. se constituie ca proprietatea intelectuală a PM fiind protejată de legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, actualizată.

Utilizarea oricărui element al proprietății intelectuale a PM este interzisă fără un acord scris din partea PM. În lipsa unui acord scris a PM, utilizarea oricărui element al proprietății intelectuale a PM va fi soluționată pe cale legală prin apelarea la instanța judecatorească competentă aflată în cea mai proximă distanță geografică de sediul social al PM, în conformitate cu legislația română.


Contact PM

Ne puteți contacta la adresa de email: contact@premier-management.ro și la adresa postala: S.C. Premier Management S.R.L., str. Cristea Mateescu nr.2, bl.35, sc.A, ap.20, sector 2, București,

web: www.premier-management.ro sau www.conducerefirma.ro


Aspecte finale

Toate elementele prezentate în prezentul document se supun legislatiei române. În cazul unui litigiu se va încerca o rezolvare amiabilă până la limita a 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației. În cazul în care nu se ajunge la un acord în termenul menționat conflictul va fi soluționat la instanța judecatorească competentă aflată în cea mai proximă distanță geografică de sediul social al PM, în conformitate cu legislația română.


O zi frumoasă!