Articole/ Info Intrebari/ Video
Cerere

"Dezvoltarea afacerii este asigurata printr-o
abordare calificata a managementului firmei
"

CONSULTANTA IN MANAGEMENT

- cresterea gradului de organizare si control intern -

ca urmare a calitatii de evaluator si diagnostician in management realizam:
 • diagnoze manageriale de tip <TroubleShooting> / audituri ale managementului
 • realizam o examinare calificata, impartiala si exigenta a modului de planficare, organizare, coordonare si control a activitatilor si oamenilor din firma/ din zonele supuse auditului/ diagnozei de management.
 • examinam:
 • practicile de conducere in raport cu oamenii - stabilirea responsabilitatilor, delegarea si imputernicirea, monitorizarea si aprecierea performantei/ evaluarea rezultatelor;
 • practicile de gestionare, evaluare si control a resurselor - procedurile de alocare, monitorizare si control consumuri;
 • conducerea activitatilor - procesele de planificare, organizare, monitorizare/ coordonare, control-evaluare;
 • va propunem/ recomandam:
 • actiuni pentru a elimina/ diminua deficientele din derularea activitatilor, cum ar fi: abateri in respectarea cerintelor de realizare; intarzieri/ neincadrarea in termenele stabilite; scapari in respectarea angajamentelor contractuale etc.;
 • forme de imbunatatire a derularii proceselor de planificare, organizare, coordonare si control - pentru o utilizare mai eficienta oamenilor, a resurselor, a dotarilor si a infrastructurii de care dispune firma;
 • normele/ procedurile ce trebuie dezvoltate/ detaliate pentru a normaliza activitatile, pentru otinerea cosecventa a rezultatelor dorite.

Beneficiul obtinut:

 • cunoasteti masura in care managementul practicat (la nivelul zonei/ activitatii supuse diagonozei/ auditului de management) sustine dezvoltarea firmei dvs.. In plus, urmarind recomandarile noastre, puteti actiona pentru a imbunatatii modul de planificare, organizare, coordonare si control - cu impact direct asupra rezultatelor firmei.

 • evaluarea culturii organizationale
 • evaluam masura in care cultura firmei dvs. poate contribui la dezvoltarea companiei.
 • prin interviuri ale conducatorilor din cadrul firmei si ale angajatilor cu experienta din firma, prin chestionare si observatii identificam elementele specifice culturii firmei dvs. (valori, norme de comportament, simboluri, ritualuri, credinte etc.), apreciind orientarea culturii firmei catre dezvoltare.

Beneficiul obtinut:

 • cunoasteti particularitati ale culturii organizatiei proprii, cum privesc angajatii firma - ca entitate colectiva si, ulterior, puteti intreprinde actiuni de remodelarea a culturii pentru ca aceasta sa se constituie ca suport pentru dezvoltarea dorita.

 • evaluari ale personalului care are atributii de conducere
 • apreciem masura in care personalul de conducere evaluat are competenta manageriala adecvata (in conducerea oamenilor, activitatilor si resurselor) si este loial companiei
 • evaluarea urmareste modul cum este abordata conducerea de catre angajatii evaluati, precum si alinierea acestora la cerintele stabilite de managementul superior.

Beneficiul obtinut:

 • cunoasteti masura in care angajatii evaluati detin competenta manageriala necesara pentru a atinge performanta ceruta si sunt loiali companiei.ca urmare a calitatii de expert in administrarea afacerii va oferim:
 • consiliere manageriala
 • este realizata prin intermediul unor sedinte de management
 • abordam problemele ridicate de dvs., teme referitoare la conducere, astfel incat la sfarsitul intalnirii, sa aveti raspunsurile dorite.

Beneficiul obtinut (aliniat la scopul intalnirii):

 • va sunt recomandate solutii de management (de actiune) pentru probleme/ disfunctii aparute in planificarea, coordonarea si controlul activitatilor;
 • sunt sugerate caile de urmat pentru anumite proiecte de dezvoltare/ restructurare;
 • sunt transmise bune practici de management si sunt formulate sugestii/ recomandari pe subiecte de management, de interes pentru conducerea firmei
  (serviciul de consiliere manageriala are loc la sediul companiei dvs.);

Consilierea manageriala este realizata de dr. Loghin Octavian, doctor in economie/ administrarea afacerii, cu o expertiza de peste 17 ani in optimizarea proceselor de management si consiliere manageriala, realizarea de evaluari si diagnoze manageriale, stabilirea indicatorilor de performanta, aplicarea de sisteme si metodologii de management, conducand programe de dezvoltare manageriala in peste 50 de companii. • programul de consultanta <Perform Business>
 • dezvoltam si implementam in firma dvs. bune practici de management referitoare la planificare, organizare, monitorizare si control;
 • prin introducerea bunelor practici de management sunt create premisele cresterii productivitatii (rezultate superioare raportate la timp), a conformitatii (creste gradul de respectare a cerintelor) si a rentabilitatii (rezultate superioare raporate la consumuri)

cei 5 pasi ai programului de consultanta manageriala <Perform Business> sunt:

 • Diagnoza - diagnoza proceselor si a interfetelor organizatorice;
 • Reguli - organizare, optimizare si standardizare;
 • Control - indicatori de performanta/ proceduri de monitorizare si control;
 • Responsabilizare - calificare si responsabilizare personal;
 • Evaluare - control, corectie, validare.

Beneficiul obtinut

 • utilizati mai eficienta a resursele, dotarile si a infrastructura de care dispune firma dvs., prin aplicarea bunelor practici de conducere transmise de consultantii Premier Management s.r.l.
 • imbunatatiti relatia cu clientii prin alinierea activitatilor la cerintele acestora (sunt eliminate abaterile de tipul: intarzieri/ neincadrarea in termenele de realizare; scapari in respectarea cerintelor contractuale etc.);
 • cresteti competenta conducatorilor din firma, prin calificarea, motivarea si responsabilizarea acestora;
 • cresteti gradul de control intern prin aplicarea indicatorilor de performanta si a standarde de operare si de control dezvoltate - cu impact direct si pozitiv asupra productivitatii, conformitatii si rentabilitatii.

 • programul de consultanta <IsoPremier>
 • dezvoltam sisteme de management competitive, conform cu standardele internationale de management: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000/HACCP;
 • va asistam in aplicarea normelor stabilite, in furnizarea dovezilor de aplicare a cerintelor standardului referential;
 • evaluam respectarea cerintelor standardului de referinta (printr-un audit intern);
 • va asiguram asistenta in procesul de obtinere a "certificatului ISO";

Beneficiul obtinut

 • cresteti capabilitatea organizatiei de a respecta angajamentele;
 • obtineti "certificarea ISO" cu orice organism de certificare acreditat si care are prestigiul dorit de dvs..
 • aveti personal calificat sa aplice cerintele standardului referential.

 • programul de consultanta "Normativ"
 • identificam modul de lucru existent in firma dvs./ in zona pentru care doriti reglementarea modului de operare si control;
 • stabilim ce, cine, cum, cand, unde si de ce se realizeaza diversele activitati, determinam cerintele de derulare si de control ale activitatilor
 • propunem solutii pentru optimizarea modului de lucru existent si mentinerea controlului activitatilor - normele propuse sunt discutate cu personalul de conducere si validate;
 • documentam normele stabilite/ standardele de operare si control ale activitatilor;
 • instruim si antrenam personalul in aplicarea normelor si monitorizam/ evaluam masura in care bunele practici stabilite sunt aplicate in firma.

exemple de norme realizate in cadrul acestui program:

 • Planificarea si coordonarea lucrarilor;
 • Gestiunea relatiei cu clientul - ofertare, contractare, monitorizare;
 • Controlul echipamentelor si autovehiculelor - mententanta, monitorizare, consumuri;
 • Identificarea si tratarea incidentelor;
 • Instruirea si evaluarea personalului;
 • Stabilirea si monitorizarea indicatorilor de performanta;
 • Evidenta si monitorizarea situațiilor financiare curente;
 • Realizarea si monitorizarea achizitiilor, etc..

Beneficiul obtinut

 • va bucurati de beneficiile dezvoltarii cadrului de norme/ proceduri/ standarde de operare si de control - va asigurati de constanta rezultatelor dorite si aveti un sistem referential de apreciere/ de evaluare a performantei.